Psykologisk orienteringstränare

TEDESTRAND COACHING AB
www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
073-810 82 35

lördag 13 januari 2018

Skillnaden mellan vanlig terapi /coaching och metoden med visuell överbl...

#ÅNGEST #ORO #DEPRIMERAD #DEPRESSION #PARPROBLEM #RELATIONSPROBLEM #NEDSTÄMD #UTBRÄND #UTBRÄNDHETSSYNDROM #ALKOHOLPROBLEM #MISSBRUK #NARKOTIKA #BEROENDE #LIVSPROBLEM #ENSAMHET

torsdag 9 mars 2017

Konkret hjälp med psykisk ohälsa eller andra livsproblem!

Konkret hjälp med psykisk ohälsa eller andra livsproblem!

Förändringen startar nu!

Välkommen till Tedestrand coaching och mig Anders Tedestrand. Jag har tagit fram en metod som hjälper dig förändra och förbättra ditt liv genom en unik processkarta.
Metoden går att tillämpa med mycket goda resultat på problematik som ångest, alkoholproblem, depressioner, relationsproblem, spelberoende, ätstörningar m.m.

Ny grund, nytt tänk, nytt liv!
METOD:

Tedestrand Metoden
Metoden som ger dig en snabb, effektiv och varaktig lösning på dina livsproblem.
Problem för individer, familjer, företag osv. är oftast mycket komplicerade och berör ibland flera människor. Tedestrand metoden har av det skälet utvecklat en generell visuell överblick som ger möjlighet till både individen eller gruppen att ha något konkret att följa för att inte missa målet.

Vem kan bli hjälpt av Tedestrand metoden?

Tillsammans med individuell guidning och den unika process kartan vägleds du till en stabil och varaktig förändring.
Metoden ger enkla lösningar på komplexa livsproblem. Inga problem är för stora, komplexa eller för obetydliga. Tidigare klienter har sökt upp mig för hjälp med bl.a. ångest, alkoholproblem, relationsproblem, ätstörningar, beroendeproblem, utbrändhet. Kontakta mig för att prata vidare om hur du ska komma ur dina problem.
Metoden fungerar lika bra på distans då samtal kan göras via telefon eller internet/skype. Så den geografiska orienteringen är inget hinder till att du ska kontakta mig.

Processkartan

Den visuella överblicken är det unika verktyget som ger dig goda förutsättningar att lösa ditt problem.
Kartan visar gamla tankemönster och visar vägen till de nya tankemönster som ska skapas. Samma karta gäller i stort sett för all komplexitet och de flesta av psykets tillstånd är komplexa. Individen/gruppen får kartförståelsen genom att utbilda sig först och därefter arbeta med kartan tillsammans med mig.
Du har i och med kartutbildningen huvudansvaret för din egen process. Under hela resan fram till mål, finns jag som stöd.
LÄS RAPPORTEN ››
Forskare vid Linköpings universitet utvärderar Tedestrand metoden.

NYHET: http://tedestrand.se/webbkurs/
Webbkurs – Tedestrand Metoden®

Du har möjlighet att få hjälp att bryta dina destruktiva mönster och navigera mot bättre tider med hjälp av Tedestrand metoden. Här kan du boka en utbildningsplats för att ta del av webbkursen som går igenom Tedestrand metoden® med dig.
Kursen innehåller en video, en nedladdningsbar PDF-fil samt en ljudfil som är strukturerad för att vara lätt att förstå.
Fördelen med webbkursen är att du närsomhelst kan gå igenom den och komma tillbaka till den, vilket gör det lättare för dig att påminna dig om metodens principer.
Därtill har du möjlighet att få personliga uppdateringssamtal av mig när du väljer ett av kurspaketen som innehåller detta. LÄS MER: www.tedestrand.se/webbkurs

Välkommen in på ett besök - tveka inte, det finns hjälp i detta!

Anders Tedestrand VD

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235

Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!

NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV

Tedestrand-Metoden / Tedestrand coaching ABs foto.

torsdag 9 februari 2017

https://www.youtube.com/user/Tedestrand

Välj det du är intresserad av - och kanske vill lösa!