Psykologisk orienteringstränare

TEDESTRAND COACHING AB
www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
073-810 82 35

lördag 15 december 2012

Tredagarsterapi med karta; efter 7 veckor och 4 samtal!

Beskrivning av en vanlig Tredagarsterapi genom att klienten själv beskriver processen, jag har lagt till kommentarer efter något avsnitt. Det som ska förstås är att klienten själv driver processen efter de första tre dagarna. Uppföljningssamtalen innebär till stor del att klienten själv beskriver hur processen gått och hur kartan har följts och uppfattats. Jag backar upp denna process och hjälper till med mer kartförståelse för de delar som behövs inför kommande orienteringsprocess som klienten alltså driver helt själv. Den kraftfulla utvecklingen kan tydligt ses vid varje uppföljningssamtal. Varsågoda, jag hoppas på en stimulerande läsning som kan skapa hopp i en annars rätt hopplös verksamhet.

Sammanfattning av de första avgörande Tre dagarna då kartan lärdes in, de tre första dagarna är det jag som psykologisk orienteringstränare som kommunicerar i huvudsak för att lära ut. Detta förändras till en del i uppföljningssamtalen där klienten berättar och styr sin process framåt genom den förståelse de tre första dagarna skapat genom kartan.


Dag 1: Vi inledde tre dagars terapin i onsdags. Klienten berättade sin historia kort. Därefter satte kartutbildningen igång. Den processen är böljande, klienten får aha upplevelser för att i nästa steg kliva tillbaka in i sin problematik. När första dagen var avklarad kände klienten sig trygg, kände tillit till kartan och kartprocessen. Kartan skapade också en automatisk förståelse för klientens föräldrars beteende utan att vi talade speciellt mycket om det. Klienten uttalade det mycket tydligt att han nu förstod föräldrarnas dysfunktionella delar i sitt beteende i familjen. Kartan skapar mycket stora mervärden eftersom en överblick av delarna automatiskt ger information som annars tar mycket lång tid att processa.

Dag 2: En dag för reflektion och återkoppling till kartan. Timmarna mellan dag 1 och 2 är oftast en blandning av glädje av att ha förstått till misströstan när gamla tankar skapar gamla negativa känslor. Mycket frågor som besvaras och vänds in och ut på. Dag 2 avslutas med att klienten uttrycker stor tillit till det klienten själv nu kan se är sannolikt och även känns rätt.

Dag 3: Klienten uttrycker direkt vid terapi start att tillit nu finns till processen. Vi använder denna 3:e dag till att kommunicera om olika detaljer. Kartan och processen är redan förstådd och klienten känner trygghet inför fortsatt "orientering" på hemmaplan. Finns också en lätt oro för att få ångest igen, klienten kan ändå se varför dessa känslor dyker upp genom att använda kartan och stilla de gamla känslornas pockande.

Klienten hade redan efter första dagen en känsla av att detta är rätt sätt att lösa panikångesten på. Vilket är rätt fantastiskt efter drygt 10 år med dessa problem och otaliga psykoterapisessioner. Efter varje misslyckad terapiomgång förloras en del av både tillit till metoder, terapeuter - och det egna jaget. En mycket nöjd klient tar avsked från mig och dessa tre dagar. Vi bokar till att börja med in en telefonterapi tid efter en vecka för att fortsätta kvalitetssäkra processen en tid. Kartan skapar snabba och varaktiga processer på relativt kort tid. Och kartan innebär att klienten själv driver processen och befriar sig från sina problem. Jag finns som en "orienteringstränare" på sidan och ser till att klienten håller sig på banan.


Det första samtalet en vecka efter avslutad Tredagarsterapi;

Min första fråga efter en vecka var; "Hur kändes det tiden innan Tredagarsterapin?

Svaret blev så här;

Jag kände mig nedstämd. Energilös Brottades med många rädslor Kände mig mycket splittrad Kände mig existensiellt vilse efter all terapi jag genomgått Hade liksom tappat hoppet på att hjälp kan finnas

Min andra fråga var, hur kändes det under Tre-dagars terapin och fram till idag en vecka efteråt?

Svaret blev så här;

Redan första dagen släppte den största delen av min ångest. Jag fick snabbt tillit till kartan, vilket förvånade mig efter alla annan terapi! Kartan är uppbyggande vill jag säga på något sätt, den börjar bygga upp mig direkt? Kartan har fått mig att se framåt, de andra terapierna höll mig kvar i det gamla. Känns som att vända hela "panmnkakan" Mycket positiv känsla-för varje dag går jag ditåt (åt rätt håll) "Bron" i kartan är botemedlet kan jag redan nu så starkt känna.

Min tredje fråga var, om du får gradera den tillit på en skala från 1 - 10 som du har för kartan och mitt arbete med kartan och dig nu efter en vecka?

Svaret blev så här;

Jag bedömer min tillit till 8 av 10 möjliga.

Min fjärde fråga var, vad innehåller dessa 2 grader av tveksamheter?

Svaret blev så här;

Jag kan ibland få en tanke, är kartan inte lite för "enkel"? men samtidigt har jag också en stark känsla av stor tillit?


Det andra samtalet, drygt tre veckor efter Tredagarsterapin;

Jag kan nu ta kontakt med människor på ett annat sätt utan den kraftiga rädsla jag haft.

Jag deltar i alla verksamheter i livet idag, från att inte ha kunnat delat i något. Det känns overkligt men fantastiskt.

Jag kan koncentrera mig, läsa och annat utan att känna paniken komma direkt.

Jag har problem med ensamhet fortfarande, kan känna att jag inte deltar i allt som kompisar och andra gör. Kan känna mig utanför osv. (Vi fokuserade mycket på detta under samtalet, och den delen är tydliggjord i kartan och klienten kommer med största sannolikhet inte ha känt sig så ensam vid nästa samtal som sker om två veckor.)
Jag litar på det som händer, känner en ny verklighet mellan varven där jag känner ett stort lugn. Inte hela tiden men mer och mer.Framtidshopp! 

Jag till och med tänker och kan se mina drömmar i framtiden, känns som ett mycket stort steg! Jag kände också direkt när vi träffades, redan första dagen att detta ger ett positivt resultat!


Det tredje samtalet - fem veckor efter avslutad Tredagarsterapi;
Klienten upplever följande efter 10 år av stor problematik med ångest och panikångest. Patienten har också innan Tredagarsterapin genomgått psykoterapeutiska behandlingar, bl.a. kognitivt ett flertal gånger. Patienten upplever vara mer förvirrad efter varje terapiomgång oavsett vilken gren det varit.

Klientens egna reflektioner:

Jag arbetar regelbundet med det jag ska utan några avbrott, vilket jag inte upplevt tidigare.

Jag får mer och mer kontakt med andra människor, både de som jag "känner" sedan tidigare och nya bekantskaper.

Jag arbetar aktivt med känslor och tankar, upplever skillnad långsamt. Har också upptäckt att mellan "varven" glömmer ångesten mer och mer.

Jag tänker automatiskt ångestfritt regelbundet och det gör så gott i själen. Jag går framåt utan att behöva tänka ibland!!

Så ser det i stort ut efter fem veckor. På problemsidan kan upplevelsen att åka fram och tillbaka in i oro och bättre känslor upplevas som jobbigt och lite skrämmande/hindrande fortfarande. Det har bara gått fem veckor, utvecklingen är otrolig, vilket vi talat mycket om i detta samtal så att klienten kan se den verkliga utvecklingen och verkligheten. Klienten arbetar mer med att släppa greppet om gamla föreställningar med kartans hjälp till nästa samtal som sker om två veckor. Man ska också förstå kraften och snabbheten i utvecklingen när en karta finns tillgänglig. Klienten har drivit sin egen process sedan kartan blivit förstådd, vilket skedde redan de tre första dagarna. Vi har kartsamtal endast varannan vecka redan efter att en dryg vecka gått. Kartor ger den möjlighet som oordnade metoder inte kan ge snabbt och enkelt. Kartor skapar oftast också varaktiga tillstånd. En bonus är också att när man lärt sig kartan kan den användas för alla hinder i livet som komma skall. Kartan är generell, när man lärt sig den en gång kan den användas generellt för problemlösning.


Det fjärde samtalet - sju veckor efter avslutad Tredagarsterapi;

Jag ställde till att börja med en öppen fråga, berätta hur processen varit med dina ord och därefter började klienten berätta:

Det går framåt på många sätt!!

Sedan senaste samtalet har jag arbetat en hel del med att möta känslor som vi kom överens om och det har gett bra resultat, har känt en inre känsla av tillit. Upplever att jag fått ihop pusslet som bygger ihop mig.

Har upplevt positiva framsteg inom flera områden, jag deltar i all verksamhet inom det jag sysslar med just nu, vilket aldrig tidigare hänt. Jag har jobbat med min fritidssysselsättning och skapat mer på tre veckor än jag gjort under ett helt år.

Har även sökt ett arbete och varit på jobbintervju som gick mycket bra, det hade varit otänkbart innan denna terapi.

Jag har allmänt kunnat hantera tankar, jag snappar snabbt upp det negativa och korrigerar.

Jag äter bättre kost, bl.a fisk som jag inte ätit på mycket lång tid. Jag tar regelbundna promenader. Jag har mycket lättare att ta kontakt med människor och även lättare att kommunicera. Jag känner mig i mycket bättre skick, hela jag!

Jag har haft kontakt med en kvinna vilket varit helt otänkbart för två månader sedan.

Den existentiella otryggheten och splittringen är borta, känner stor tillit, mina problem har liksom runnit av mig av sig själv när jag följt kartan.

Har en del kroppsliga förnimmelser kvar, upplever en del obalans i känslorna.(Vi gick igenom kartan här och bestämde hur kartan skulle användas för att processa just den delen fram till nästa orienteringssamtal, då är sannolikt även det problemet enklare att hantera)

Jag kände redan vi de första tre dagarna positiva framsteg, dessa framsteg har fortsatt under hela tiden, och just framstegen blir facit och skapar ännu mer tillit.

En ny insikt har kommit mer och mer. Jag ser verkligen nu hur fel jag tänkt och hur starkt det har varit. Kombinationen kartan - överblicken och hur du jobbar, ja hur du tar hand om klienterna, jag har upplevt det som mycket speciellt, den har varit nära och förtrogen, det har varit mycket viktigt. Inte det avstånd jag alltid känt i mina möten med andra terapeuter. ( Kommentar detta så här; när en karta används blir jag mer en orienteringstränare där vi jobbar sida vid sida med att lärs kartan och jag behöver inte använda det krångliga och komplexa språk som terapeuter utan karta försöker hjälpa sina patienter med, det är en naturlig följd av att veta hur allt ska gå till redan innan vi träffas, kartan leder processen)

Det jag upplever som allra starkast och det största framstegen är att jag kan vara ensam med mig själv helt utan ångest idag. Innan hade jag ångest ständigt och i synnerhet när jag var ensam. Jag öppnar mig mer för min omgivning, det går lättare och lättare. Ältandet - tvångstankarna kopplade till ångesten har släppt så mycket, när jag känner dessa känslor så är de mycket enklare att vända.

Något jag också tänkt på är att jag precis innan jag träffade dig gick i kognitiv terapi drygt två månader, Tidsmässigt som den tid vi jobbat med mina problem. Under dessa dryga två månader upplevde jag inte att vi kom någonstans, jag upplevde inge förbättring alls.


Detta var ett exempel på resultat efter Tre-dagars terapi med karta. "Skulle en orienterare - orientera i skogen utan karta?" "Skulle en hjärnkirurg eller hjärtkirurg operera utan en tydlig bild av det som ska göras?" "Skulle en byggnadsarbetare bygga en skyskrapa utan ritning?" "Skulle en blomma växa upp igen på våren utan "kartan" i blommans DNA?"

Om du har förstått det osannolika som hänt i denna process för ett mycket svårt tillstånd och har lite kunskap om andra processers resultat så är skillnaden mycket mycket stor. Vilket klienten själv påtalar mycket tydligt. Detta stämmer också väl överens med vad interventerna i den vetenskapliga utvärdering som är gjord enhälligt visar. http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Det är skälet till att kartan är lika nödvändig inom psykologin, ingen har bara uppfunnit den till nu. Det finns inga tvivel alls för mig om den enorma skillnaden. Efter 4 år på behandlingshem, både som klient och behandlare utan att någon kunde ge mig den förståelse och tydliga väg som krävs för att lösa komplexa problem så vet jag att det nästintill är omöjligt med dessa "validerade metoder" att lösa komplexa livsproblem. Ett fåtal löser problemen inom dessa metoder, men inte genom metoderna hjälp, mer att man genom vilja eller har tröttnat och självläker, men det är att fåtal.

Med en karta så får i princip alla helt plötsligt möjlighet att lösa sitt problem själv. Kartor är det som saknats när man använder metoder som inte kan hitta den väg/process som måste användas - i rätt ordningför att nå en varaktig och hållbar lösning.

Länk till Tre dagars terapin här:
http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf

Anders Tedestrand

En länk till en video som förklarar mer: http://www.youtube.com/watch?v=V-3qc8iaz0A


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar