Psykologisk orienteringstränare

TEDESTRAND COACHING AB
www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
073-810 82 35

fredag 28 december 2012

Årskrönika 2012 & 2013 Möjligheternas år!

Lite om 2012:

Jag väljer att inte skriva någon längre årskrönika för 2012. 


Historien visar och har visat det som fungerat och det som inte fungerat och även hur det kommer att se ut om ingenting förändras i grunden eftersom historien då också visar vår framtid.

Inom det område jag arbetar, det psykologiska området med att föra ut en ny behandlingsmodell har ingenting konkret förändrats på decennier. Den modell som jag visat upp för många ansvariga är en naturlag och därmed det som måste förändras inom dessa områden om resultaten för lidande och döende människor ska förbättras. 

Jag väljer därför att skriva mer om mina önskningar för 2013. 

Jag vill däremot visa upp 2012 som ett mycket bra år igen för klienternas resultat, detta har varit en regel med kartan som direkt hjälpare för klienterna så länge kartan funnits och använts - de senaste 6 åren. Det är mycket mycket glädjande och räddar liv och minskar lidande  i stor omfattning i min lilla verksamhet. 

Tänk då att implementera detta inom samtliga behandlingsområden! Vilken skillnad det skulle bli, människor kommer ut från möten med psykoterapeuter, läkare, behandlare med en karta som leder genom hela problematiken till en frihet som aldrig kunnat uppnås.

Det blir de ord som får sammanfatta 2012 . Ta gärna del av denna länk som beskriver en fantastisk process: http://tedestrand.blogspot.se/2012/12/tredagarsterapi-med-karta-efter-7.html
Önskar alla ett Gott Nytt 


För 2013 får nedanstående BILD säga mer än de tusen ord jag tänkte skriva, detta är min avsikt och önskan!!

Anders Tedestrand
Tedestrand-Metoden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar