Psykologisk orienteringstränare

TEDESTRAND COACHING AB
www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
073-810 82 35

måndag 26 november 2012

Tredje samtalet - fem veckor har gått efter Tre-dagarsterapi för panikångest.

Det tredje samtalet - fem veckor efter avslutad Tre-dagarsterapi. Klienten upplever följande efter 10 år av stor problematik med ångest och panikångest. Patienten har också innan Tredagars-terapin genomgått psykoterapeutiska behandlingar, bl.a kognitivt ett flertal gånger. Patienten upplever vara mer förvirrad efter varje terapiomgång oavsett vilken gren det varit.

Tredje samtalet, ca fem veckor efter Tre-dagarsterapin- Klientens egna reflektioner:

 • Jag arbetar regelbundet med det jag ska utan några avbrott, vilket jag inte upplevt tidigare.
 • Jag får mer och mer kontakt med andra människor, både de som jag "känner" sedan tidigare och nya bekantskaper.
 • Jag arbetar aktivt med känslor och tankar, upplever skillnad långsamt.
 • Har också upptäckt att mellan "varven" glömmer ångesten mer och mer. Jag tänker automatiskt ångestfritt ibland och det gör så gott i själen. Jag går framåt utan att behöva tänka ibland!!

Så ser det i stort ut efter fem veckor. På problemsidan kan upplevelsen att åka fram och tillbaka in i oro och bättre känslor upplevas som jobbigt och lite skrämmande/hindrande fortfarande. Det har bara gått fem veckor, utvecklingen är otrolig, vilket vi talat mycket om i detta samtal så att klienten kan se den verkliga utvecklingen och verkligheten. Klienten arbetar mer med att släppa greppet om gamla föreställningar med kartans hjälp till nästa samtal som sker om två veckor.
Man ska också förstå kraften och snabbheten i utvecklingen när en karta finns tillgänglig. Klienten har drivit sin egen process sedan kartan blivit förstådd, vilket skedde redan de tre första dagarna. Vi har kartsamtal endast varannan vecka redan efter att en drig vecka gått. Kartor ger den öjlighet som oordnade metoder inte kan ge snabbt och enklet. Kartor skapar ofatst också varaktiga tillstånd. En bonus är också att när man lärt sig kartan kan den användas för alla hinder i livet som komma skall. Kartan är genrell, när man lärt sig den en gång kan den användas generellt för problemlösning.

Andra samtalet, drygt tre veckor efter Tre dagarsterapin - klienten reflekterar över tillståndet just nu:
 • Jag kan nu ta kontakt med människor på ett annat sätt utan den kraftiga rädsla jag haft.
 • Jag deltar i alla verksamheter i livet idag, från att inte ha kunnat delat i något. Det känns overkligt men fantastiskt.
 • Jag kan koncentrera mig, läsa och annat utan att känna paniken komma direkt.
 • Jag har problem med ensamhet fortfarande, kan känna att jag inte deltar i allt som kompisar och andra gör. Kan känna mig utanför osv.(Vi fokuserade mycket på detta under samtalet, och den delen är tydliggjord i kartan och klienten kommer med största sannolikhet inte ha kännt sig så ensam vid nästa samtal som sker om två veckor.)
 • Jag litar på det som händer, känner en ny verklighet mellan varven där jag känner ett stort lugn. Inte hela tiden men mer och mer.Framtidshopp!
 • Jag till och med tänker och kan se mina drömmar i framtiden, känns som ett mycket stort steg!
 • Jag kände också direkt när vi träffades, redan första dagen att detta ger ett positivt resultat!

Sammanfattning av de första avgörande Tre dagarna då kartan lärdes in:
 • Dag 1: Vi inledde tre dagars terapin i onsdags. Klienten berättade sin historia kort. Därefter satte kartutbildningen igång. Den processen är böljande, klienten får aha upplevelser för att i nästa steg kliva tillbaka in i sin problematik. När första dagen var avklarad kände klienten sig trygg, kände tillit till kartan och kartprocessen. Kartan skapade också en automatisk förståelse för klientens föräldrars beteende utan att vi talade speciellt mycket om det. Klienten uttalade det mycket tydligt att han nu förstod föräldrarnas dysfunktionella delar i sitt beteende i familjen. Kartan skapar mycket stora mervärden eftersom en överblick av delarna automatiskt ger information som annars tar mycket lång tid att processa.
 • Dag 2: En dag för reflektion och återkoppling till kartan. Timmarna mellan dag 1 och 2 är oftast en blandning av glädje av att ha förstått till misströstan när gamla tankar skapar gamla negativa känslor. Mycket frågor som besvaras och vänds in och ut på. Dag 2 avslutas med att klienten uttrycker stor tillit till det klienten själv nu kan se är sannolikt och även känns rätt.
 • Dag 3: Klienten uttrycker direkt vid terapi start att tillit nu finns till processen. Vi använder denna 3:e dag till att kommunicera om olika detaljer. Kartan och processen är redan förstådd och klienten känner trygghet inför fortsatt "orientering" på hemmaplan. Finns också en lätt oro för att få ångest igen, klienten kan ändå se varför dessa känslor dyker upp genom att använda kartan och stilla de gamla känslornas pockande.

Klienten hade redan efter första dagen en känsla av att detta är rätt sätt att lösa panikångesten på. Vilket är rätt fantastiskt efter drygt 10 år med dessa problem och otaliga psykoterapisessioner. Efter varje misslyckad terapiomgång förloras en del av både tillit till metoder, terapeuter - och det egna jaget. En mycket nöjd klient tar avsked från mig och dessa tre dagar. Vi bokar till att börja med in en telefonterapi tid efter en vecka för att fortsätta kvalitetssäkra processen en tid. Kartan skapar snabba och varaktiga processer på relativt kort tid. Och kartan innebär att klienten själv driver processen och befriar sig från sina problem. Jag finns som en "orienteringstränare" på sidan och ser till att klienten håller sig på banan.

Det första samtalet en vecka efter avslutad Tre dagars terapi:

Min första fråga efter en vecka var; "Hur kändes det tiden innan Tre-dagars terapin?

Svaret blev så här;
 • Jag kände mig nedstämd.
 • Energilös
 • Brottades med många rädslor
 • Kände mig mycket splittrad
 • Kände mig existensiellt vilse efter all terapi jag genomgått
 • Hade liksom tappat hoppet på att hjälp kan finnas

Min andra fråga var, hur kändes det under Tre-dagars terapin och fram till idag en vecka efteråt?

Svaret blev så här;
 • Redan första dagen släppte den största delen av min ångest.
 • Jag fick snabbt tillit till kartan, vilket förvånade mig efter alla annan terapi!
 • Kartan är uppbyggande vill jag säga på något sätt, den börjar bygga upp mig direkt?
 • Kartan har fått mig att se framåt, de andra terapierna höll mig kvar i det gamla.
 • Känns som att vända hela "panmnkakan" Mycket positiv känsla-för varje dag går jag ditåt (åt rätt håll)
 • "Bron" i kartan är botemedlet kan jag redan nu så starkt känna.

Min tredje fråga var, om du får gradera den tillit på en skala från 1 - 10 som du har för kartan och mitt arbete med kartan och dig nu efter en vecka?

Svaret blev så här;
 • Jag bedömer min tillit till 8 av 10 möjliga.

Min fjärde fråga var, vad innehåller dessa 2 grader av tveksamheter?

Svaret blev så här;
 • Jag kan ibland få en tanke, är kartan inte lite för "enkel"? men samtidigt har jag också en stark känsla av stor tillit?

Detta var ett exempel på resultat efter Tre-dagars terapi med karta. "Skulle en orienterare - orientera i skogen utan karta?" "Skulle en hjärnkirurg eller hjärtkirurg operera utan en tydlig bild av det som ska göras?" "Skulle en byggnadsarbetare bygga en skyskrapa utan ritning?" "Skulle en blomma växa upp igen på våren utan "kartan" i blommans DNA?"

Det är skälet till att kartan är lika nödvändig inom psykologin, ingen har bara uppfunnit den till nu. Det finns inga tvivel alls för mig om den enorma skillnaden. Efter 4 år på behandlingshem, både som klient och behandlare utan att någon kunde ge mig den förståelse och tydliga väg som krävs för att lösa kompelxa problem så vet jag att det nästintill är omöjligt med dessa "validerade metoder" att lösa komplexa livsproblem. Ett fåtal löser problemen inom dessa metoder, men inte genom metoderna hjälp, mer att man genom vilja eller har tröttnat och självläker, men det är att fåtal.

Med en karta så får i princip alla helt plötsligt möjlighet att lösa sitt problem själv. Kartor är det som saknats när man använder metoder som inte kan hitta den väg som måste gås igten för att nå en varaktig och hållbar lösning.

Länk till Tre dagars terapin här: http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf

  Anders Tedestrand

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar